7, 5% nikkelinnhold. Karbonmeteoritter Sjeldne steinmeteoritter som blant annet inneholder karbon og komponenter av aminosyrer. Kondritt Steinmeteoritt som har kondruler (derav navnet), og er den vanligste meteor...

Av disse får 42 prosent maksimalt skattefradrag. Det betyr at bare 11 prosent utnytter ordningen fullt ut med gjeldende beløpsgrenser. Når så få utnytter rammene for BSU-ordningene slik de...

Også et nytt forhold er en reaksjon på bruddet: eksen finner trøst og bekreftelse. Det er ikke slik at du bare blir byttet ut med en annen. En ny kjæreste må derfor ikke bety at du og forholdet dere hadde ikke b...

For det spesielle med dette fisket er at man ikke trenger å dra langt til havs, skreien kan også fanges i fjorder og nært land. Selv den mest uproffe turistfisker skal ha mye uflaks om en tur på hav...